Dodatna sredstva za Eko sklad subvencije kmalu spet na voljo

Eko sklad

Ministrstvo za infrastrukturo je 4.3.22 na svoji spletni strani objavilo novico o napovedi dodatnih sredstev za subvencioniranje investicij v sončne elektrarne za samooskrbo, ki jih podeljujejo preko Eko sklada.

Povzetek novice (vir: https://www.gov.si/novice/2022-03-04-pojasnilo-glede-nepovratne-financne-spodbude-za-naprave-za-samooskrbo-z-elektricno-energijo/)

V zvezi z zaključkom Javnega poziva 93SUB-SO21 – Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo pojasnjujemo sledeče:

Ministrstvo za infrastrukturo si kot eno svojih glavnih prioritet prizadeva za zeleno transformacijo energetskega sistema Slovenije s spodbujanjem rabe obnovljivih virov energije in jo vseskozi tudi izrazito podpira preko različnih spodbujevalnih ukrepov.

Zaradi številnih dejavnikov in pozitivnih signalov je v zadnjih mesecih na navedenem razpisu prišlo do izrednega povečanja prejetih vlog (preko 2000 vlog samo danes do 14.00 ure) in so bila zato razpoložljiva finančna sredstva, ki jih je Eko sklad predvidel za ta ukrep v preteklem in letošnjem letu, že rezervirana oziroma porabljena.

Dejavnik rasti cen energentov je zagotovo eden od ključnih dejavnikov, ki je povzročil izredno zanimanje za ta razpis. Ob tem pa lahko izpostavimo, da ima rast cen energentov tudi vpliv na smotrnost in ekonomičnost investicij v energetsko samooskrbo.

Eko sklad pridobi velik del sredstev za izvajanje svojega programa na podlagi 2. odst. 5. čl. Zakona o učinkoviti rabi energije, ki se zagotavlja s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti. Prispevek na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki se plačuje za daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva, je določen z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije. Dejstvo je, da bi povišanje tega prispevka imelo še dodaten pritisk na že tako visoke cene energentov za vse končne uporabnike, kar bi imelo vpliv tudi na trenutno izvajanje nujnih ukrepov (zamrznitev prispevka OVE-Obnovljivi viri energije, SPTE-Soproizvodnja toplote in elektrike) za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov.

Glede na trenutni interes bomo, v želji po še dodatnem intenziviranju zelene transformacije in zastavljenih ciljev na področju obnovljivih virov energije, zagotovili dodatna finančna sredstva za nadaljnjo uvajanje naprav za samooskrbo z električno energijo.

Eko sklad bo v kratkem objavil nov javni razpis.

Delite novico

RAZMIŠLJATE O POSTAVITVI SONČNE ELEKTRARNE?

Razmišljate o postavitvi
sončne elektrarne?

Preprosto oddajte povpraševanje in v nekaj dneh vam bomo na mail poslali neobvezujočo ponudbo.