Pogoji poslovanja

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Družba SOL NAVITAS, sončna energija d.o.o., Opekarniška 15b, 3000 Celje, Slovenija skladno z zakonskimi normativi ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Družba SOL NAVITAS, sončna energija d.o.o., Opekarniška 15b, 3000 Celje, Slovenija kot ponudnik blaga in storitev na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Ob vseh drugih pogojih poslovanja boste obveščeni ob ponudbi.