Izgradnja manjših sončnih elektrarn za samooskrbo

Izgradnja manjših sončnih elektrarn za samooskrbo

Samooskrba z električno energijo? Sol navitas nudi postavitev sončnih elektrarn za samooskrbo po celotni Sloveniji. Postavimo vam jo lahko po sistemu na ključ, pri čemer uredimo tudi vso potrebno dokumentacijo.

Nudimo elektrarne za samooskrbo z električno energijo z razsmerniki in optimizatorji Solar Edge ali pa z mikro inverterji slovenskega proizvajalca Letrika Sol. Vse to je v skladu s Pravilnikom o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije.

Uporabljamo solarne (fotonapetostne) module slovenskega proizvajalca Bisol serije Premium mono. Po želji pa vam vgradimo tudi  solarne module katerega od vodilnih svetovnih proizvajalcev, kot so Trina Solar, Yingli Solar, Luxor Solar … Samooskrba z električno energijo bo tako še bolj učinkovita.

Za pritrditev modulov na streho uporabljamo lastno aluminijasto nosilno konstrukcijo SOL ALU, ki ponuja rešitev za vse vrste kritine in je plod našega lastnega znanja. Z njo je postavljenih že preko 20 MW sončnih elektrarn v več evropskih državah. Zaradi tega lahko ponudimo tudi 10 letno garancijo, da zaradi montaže sončne elektrarne ne bo prišlo do zamakanje strehe.

Smo eno izmed najbolj izkušenih in usposobljenih podjetij za postavitev sončnih elektrarn v Sloveniji. Od leta 2008 dalje smo namreč postavili že več kot 100 sončnih elektrarn skupne moči preko 10 MW v Sloveniji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Srbiji in Veliki Britaniji. Vgrajujemo samo kvalitetne in preizkušene komponente, naše cene pa so celo konkurenčne.

POGOSTA VPRAŠANJA

Sončno elektrarno za samooskrbo lahko postavi gospodinjski ali mali poslovni odjemalec (poslovni odjemalec s priključno močjo manjšo od 34 kW), ki je hkrati tudi lastnik merilnega mesta v stavbi, ki se samooskrbuje z električno energijo. Pred priključitvijo naprave za samooskrbo na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe je treba pri distribucijskemu operaterju pridobiti soglasje za priključitev.

 

Elektrarna se lahko postavi samo na streho ali fasado stavbe, ki se bo samooskrbovala z električno energijo. V vseh ostalih primerih pa takšna elektrarna potrebuje gradbeno dovoljenje, kar precej dvigne njeno ceno. Elektrarna mora zaradi preprečitve električnega udara v vsakem trenutku omogočati izklop iz distribucijskega omrežja. Hkrati pa mora zagotavljati, da je v napravi za samooskrbo v izključenem stanju zagotovljena mala napetost (ELV), ki je največ 50 V izmenične napetosti oziroma največ 120 V enosmerne napetosti. To pomeni, da se za te elektrarne lahko uporabljajo samo mikroinverterji ali pa inverterji v kombinaciji z optimizatorji.

Lastnik naprave za samooskrbo mora z dobaviteljem skleniti pogodbo o samooskrbi. Z njo se dogovorita, da se oddana električna energija (kWh) kompenzira s prevzeto električno energijo (kWh) v letnem obračunskem obdobju. Za količino delovne električne energije, prevzeto in oddano preko merilnega mesta, na katerega je priključena naprava, se uporablja enotarifno merjenje električne energije. Lastniku elektrarne se pri obračunu upošteva tista količina elektrike (kWh), ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano delovno električno energijo. Le to se odčita na istem merilnem mestu ob zaključku obračunskega obdobja.

Velikost elektrarne za samooskrbo je navzgor omejena na 34 kW. V primeru, da bo elektrarna proizvedla več električne energije od letne porabe vaše stavbe, boste viške energije dobavitelju prenesli brezplačno. Zato je najbolj optimalno postaviti elektrarno, ki bo letno proizvedla ravno toliko ali malo manj elektrike, kot jo porabite.

Pokličite nas in zahtevajte ponudbo. Z veseljem vam bomo prisluhnili in pripravili najboljšo možnost za naravi prijazno pridobivanje električne energije.

KONTAKTIRAJTE NAS

KONTAKTIRAJTE NAS

GALERIJA STORITEV