sol s

SOL NAVITAS poskrbi za prihodnost

S ponoson naznanjamo partnerstvo s shemo ZEOS. Ta je neprofitna skupna shema za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (EE). ZEOS izpolnjuje svoj namen z aktivnostmi, ki so v skladu s pravili in obveznostmi, ki izhajajo iz direktive 2012/19/EU in nacionalne zakonodaje, ki temelji na tej direktivi.

SOL NAVITAS d.o.o. ima sklenjeno pogodbo z družbo ZEOS d.o.o., ki za nas izvaja obveznosti ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, za celotno količino odpadne EE opreme, ki jo vsako leto damo na trg.

Odvzem in reciklaža modulov po 30 letih uporabe je za stranke SOL NAVITAS brezplačna!

 

Deli objavo