Samooskrba-Slejko-9975-kW-Postojna

Sol navitas partner v projektu GEN-I Sonce

Gospodinjstva in mali podjetniki v Sloveniji se bodo odslej lažje odločali za samooskrbo z električno energijo, pridobljeno iz sonca. Trgovec z električno energijo GEN-I je v sredo, 23. novembra, premierno predstavil novo storitev GEN-I Sonce. Partner v projektu je tudi Sol navitas, ki je zadolžen za postavitev sončnih elektrarn. V sodelovanju z GEN-I bomo sicer na podlagi njihovih spodbud že do konca leta postavili približno 30 samooskrbnih elektrarn. V prihodnje pa se načrtuje postavitev več 100 tovrstnih sončnih elektrarn letno.

GEN-I tako kot prvi dobavitelj energije v regiji vstopa na trg samooskrbe in bo slovenskim odjemalcem omogočal tudi izgradnjo mikro sončnih elektrarn na ključ. Gre za inovativen projekt, ki bo omogočil trajnosten, okolju prijazen in ekonomsko vzdržen prestop v energetsko neodvisnost. Zanesljivost investicije in dolgo življenjsko dobo sončnih elektrarn GEN-I zagotavlja s premišljeno izbiro vrhunskih slovenskih partnerjev. Poleg Sol navitasa so partnerji za sončne elektrarne še BISOL Group, d.o.o. in Letrika Sol, d.o.o. in podjetje Termo-tehnika, d.o.o. za toplotne črpalke.

Domača sončna elektrarna dostopna vsem

Izvedba bo za investitorja izjemno enostavna, saj bomo v njegovem imenu vse od individualnega svetovanja, priprave projektne dokumentacije, pridobitve dovoljenj, do montaže, daljinskega nadzora in vzdrževanja opravili strokovnjaki GEN-I Sonca.

GEN-I je razvil tudi inovativen model financiranja, ki bo vsakemu investitorju omogočil, da elektrarno odplača v skladu s svojimi finančnimi zmožnostmi. Z mikro sončno elektrarno so prihranki na računu za plačilo elektrike takojšnji in znašajo približno 75 %, z njimi pa se lahko financira investicija v elektrarno, tudi brez vložka dodatnih lastnih sredstev. Na ta način sončne elektrarne postanejo dostopne prav vsem, ki si lastno elektrarno želijo in imajo na svoji strehi izpolnjene tehnične pogoje.

V skladu z nedavno sprejeto zakonodajo t.j. Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, sončne elektrarne za samooskrbo delujejo po sistemu neto meritev, kar v praksi pomeni, da odjemalec pri sebi doma postavi elektrarno, ki je namenjena pokrivanju njegovih lastnih potreb. Sistem neto meritev omogoča shranjevanje viškov pridobljene energije v omrežju in jemanje energije iz omrežja takrat, ko sončna elektrarna ne proizvede dovolj energije za lastne potrebe. Omrežje torej deluje kot shranjevalnik energije, ob tem pa zanesljivost oskrbe ostaja nespremenjena.

Pri tem se pri obračunu električne energije in omrežnine upošteva le tista količina električne energije (kWh), ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano delovno električno energijo (kWh), odčitano na istem merilnem mestu enkrat letno.

 

Deli objavo

Share on facebook
Share on email