Nova Poziva Eko Sklada: Za Nepovratne Finančne Spodbude Za Sončne Elektrarne

Eko sklad

Nova poziva Eko sklada: za nepovratne finančne spodbude za sončne elektrarne za samooskrbo in za skupne naložbe ogrevanja v stavbah z več deli

V petek, 30. decembra 2022, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu Republike Slovenije št. 166/2022 objavil dva nova javna poziva: za nepovratne finančne spodbude za vgradnjo sončnih elektrarn za samooskrbo in za skupne naložbe ogrevanja v starejših stavbah s tremi ali več deli.

Nov javni poziv 104SUB-SO22 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije (https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-104sub-so22-nepovratne-financne-spodbude-pomoci-za-naprave-za-samooskrbo-z-elektricno-energijo-in-za-naprave-za-samooskrbo-z-elektricno-energijo-z-baterijskim-hranilnikom-elektricne-energije) namenja 10 mio EUR nepovratnih sredstev za že izvedene naložbe vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije. Spodbuda je tokrat prvič dodeljena tudi za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša:

−        500 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe;

−        50 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe;

za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

Spodbuda bo dodeljena za naložbe, izvedene od vključno 1. 3. 2022 dalje. Naprave morajo ob oddaji vloge že obratovati.

Nov javni poziv 103SUB-SOG22 Nepovratne finančne spodbude za skupne naložbe ogrevanja starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli (https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-103sub-sog22-nepovratne-financne-spodbude-za-skupne-nalozbe-ogrevanja-starejsih-stavb-s-tremi-ali-vec-posameznimi-deli) namenja nepovratne spodbude za naložbe v prenovo ogrevanja v starejših stavbah s tremi ali več posameznimi deli (ne zgolj večstanovanjske stavbe). Spodbuda znaša 20 % upravičenih stroškov naložbe in bo dodeljena za vgradnjo skupnega solarnega ogrevalnega sistema, kotla na lesno biomaso, ogrevalne toplotne črpalke, za zamenjavo toplotne postaje ali vgradnjo nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja. Po tem javnem pozivu so upravičene osebe tako fizične kot pravne osebe, ki so etažni lastniki v  starejših stavbah s tremi ali več posameznimi deli.

 

VIR: www.ekosklad.si

Delite novico

RAZMIŠLJATE O POSTAVITVI SONČNE ELEKTRARNE?

Razmišljate o postavitvi
sončne elektrarne?

Preprosto oddajte povpraševanje in v nekaj dneh vam bomo na mail poslali neobvezujočo ponudbo.