news400

TOP NOVICA: Priklopi sončnih elektrarn se nadaljujejo

19. 1. 2021 so bila v Uradnem listu Republike Slovenije št. 7/21 objavljena nova Sistemska obratovalna navodila distribucijskega sistema električne energije s prilogami (v nadaljevanju SONDSEE), ki so začela veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa 1. 3. 2021, kar je začasno zaustavilo priklop sončnih elektrarn montiranih po 1.3.2021.

7.6.2021 je bila na portalu www.sodo.si objavljena novica o nadaljevanju priklopov. Sistemski operater distribucijskega omrežja – SODO je namreč sprejel odločitev o časovnem odlogu dokazovanja izpolnjevanja zahtev nacionalnih posebnosti iz Priloge 5, in sicer do 31. 12. 2021, katere namen je uporabnikom distribucijskega sistema omogočiti priklop proizvodnih naprav na distribucijski sistem v čim krajšem možnem času.

Na podlagi navedenega bodo lahko vsa elektrodistribucijska podjetja pričela s priključevanjem sončnih elektrarn v najkrajšem možnem času.

Investitor proizvodne naprave oziroma njegov pooblaščenec bo moral dostaviti dokazila za njegovo proizvodno napravo glede izpolnjevanja nacionalnih posebnosti distribucijskemu operaterju električne energije oziroma njegovemu geografsko pristojnemu izvajalcu nalog distribucijskega operaterja najkasneje do 31. 12. 2021.

Linki do zunanjih objav:

SODO: https://www.sodo.si/sl/objave/obvestilo-o-casovnem-odlogu-dokazovanja-izpolnjevanja-zahtev-nacionalnih-posebnosti-iz-priloge-5-sondsee-sicer-do-31-12-2021

Elektro Celje: https://www.elektro-celje.si/si/aktualno/novice/2021/06/20549-Prikljucevanje-proizvodnih-naprav-zagotavljanje-izpolnjevanja-zahtev-slovenskih-nacionalnih-posebnosti-po-Prilogi-5-Sistemskih-obratovalnih-navodil-za-distribucijski-sistem-elektricne-energije 

 

 

 

 

Deli objavo