Agencija

Javni poziv za projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE

Agencija za energijo RS je  2. 7. 2020 objavila sedmi javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije (OVE) in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (SPTE) za vstop v podporno shemo. Projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE lahko poleg investitorjev na tem javnem pozivu prvič prijavijo tudi promotorji, ki lahko investitorje najdejo šele po potrditvi njihovega prijavljenega projekta.  Rok za prijavo je 10. september 2020.

Besedilo javnega poziva s prijavno dokumentacijo je na voljo na spletni strani Agencije za energijo https://www.agen-rs.si/poziv2020julij

Deli objavo