Izgradnja sončne elektrarne

Izgradnja sončne
elektrarne

Izgradnja sončne elektrarne

Pri odločitvi o izgradnji sončne elektrarne so pomembni orientacija objekta, naklon strehe in velikost površine, ki jih imamo na voljo. Za Slovenijo je sicer najprimernejša usmeritev fotonapetostnih modulov proti jugu z naklonom 33°, vendar je treba takoj poudariti, da ta optimum ni izrazit in ker za sončne elektrarne potrebujemo čim večje površine, je najboljši pristop, da elektrarno prilagodimo obstoječi ravnini in orientaciji strehe zgradbe. S tem dosežemo optimalno izrabo strešne površine. V primeru, da je naklon strehe premajhen se naklon lahko prilagodi s podkonstrukcijo vendar lahko zaradi senčenja izgubimo dosti površine in posledično moči, zato je potrebno preračunati kakšen naklon je najbolj primeren za vašo elektrarno.

 

Glede na izračune senčenja in ostalih vplivov lahko ugotovimo, če je smotrno izkoristiti celotno površino

 

ki ga vložimo z vsemi potrebnimi prilogami lokalnemu distributerju. Priloge za vlogo za soglasje ima predpisane vsak distributer posamezno. Pri večini distributerjev zahtevajo mapno kopijo, izsek načrta, parcelne številke na katerih stoji objekt, idejno zasnovo ter ostale specifikacije opreme s katero se bo zgradila sončna elektrarn. Predvsem so pozorni na module in razsmernike, ki bodo vgrajeni zaradi motenj omrežja nekatere opreme ter ostalih dejavnikov in parametrov. Elektro distributer ima rok 30 dni za izdajo soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje. V tem soglasju lahko dobimo čistejšo sliko o investiciji in izgradnji sončne elektrarne saj smo dobili informacijo na kakšen način in kam se lahko priklopimo. V nekaterih primerih se zaradi prevelike investicije priključka odstopi od investicije.

 

Ko imamo ocenjeno investicijo je potrebno zagotoviti finančna sredstva za izgradnjo sončne elektrarne, katera je pametno urejati od samega začetka zaradi rokov kreditnih odborov in priprave kreditne pogodbe.

Obrazec 2 je dokument, ki ga potrebujemo pri priklopu elektrarne na katerem pridobimo mnenja, podpise in žige strokovnjakov s področij: statike, zašite pred strelami, požarne varnosti, prostorskih aktov… Pri priprave dokumentacije potrebujemo tudi projekt za izvedbo iz katerega izhaja vsa montaža sončne elektrarne. Projekt predamo elektro distibuterju, ki nam v primeru brezhibnosti izda soglasje na projektne rešitve. Preden začnemo z deli na strehi je priporočljivo urediti varnostni načrt za izgradnjo ter motažno zavarovanja za čas postavitve sončne elektrarne. Ko imamo zbrane vse potrebne dokumente se prične z montažo konstrukcije in modulov. Za monterji delo prevzamejo električarji, ki uredijo vse odvode, elektro dela ter namestitev razsmernikov. Na podlagi soglasja na projektne rešitve se po zaključku montaže opravi priključitev elektrarne na električno omrežje, zaprosi za prevzem ločilnega in merilnega mesta in sklene pogodba o pravici dostopa do električnega omrežja ter pogodbo o priključitvi. Pogodba z elektro distributerjem še ni osnova za prodajo električne energije po višji zagotovljeni ceni. Investitor oziroma izvajalec sončne elektrarne na ključ mora najprej od agencije za energijo pridobiti deklaracijo o proizvodnem objektu in nato še odločbo o zagotovljeni odkupni ceni ali obratovalni podpori.

Na podlagi odločbe agencije za energijo se lahko z Borzenovim centrom za pomoč začne postopek sklepanja pogodbe za prodajo električne energije po višji ceni. Ker priprava deklaracije in sklenitev pogodbe traja še kar nekaj tednov, ima investitor mesec dni pred predvideno priključitvijo na električno omrežje s centrom za podpore pravico skleniti začasno pogodbo, lahko pa jo sklene tudi z zainteresiranim podjetjem za trgovanje z električno energijo za prodajo po tržni ceni.

Izgradnja sončne elektrare

Pri odločitvi o izgradnji sončne elektrarne so pomembni orientacija objekta, naklon strehe in velikost površine, ki jih imamo na voljo. Za Slovenijo je sicer najprimernejša usmeritev fotonapetostnih modulov proti jugu z naklonom 33°, vendar je treba takoj poudariti, da ta optimum ni izrazit in ker za sončne elektrarne potrebujemo čim večje površine, je najboljši pristop, da elektrarno prilagodimo obstoječi ravnini in orientaciji strehe zgradbe. S tem dosežemo optimalno izrabo strešne površine. V primeru, da je naklon strehe premajhen se naklon lahko prilagodi s podkonstrukcijo vendar lahko zaradi senčenja izgubimo dosti površine in posledično moči, zato je potrebno preračunati kakšen naklon je najbolj primeren za vašo elektrarno.

 

Glede na izračune senčenja in ostalih vplivov lahko ugotovimo, če je smotrno izkoristiti celotno površino

 

ki ga vložimo z vsemi potrebnimi prilogami lokalnemu distributerju. Priloge za vlogo za soglasje ima predpisane vsak distributer posamezno. Pri večini distributerjev zahtevajo mapno kopijo, izsek načrta, parcelne številke na katerih stoji objekt, idejno zasnovo ter ostale specifikacije opreme s katero se bo zgradila sončna elektrarn. Predvsem so pozorni na module in razsmernike, ki bodo vgrajeni zaradi motenj omrežja nekatere opreme ter ostalih dejavnikov in parametrov. Elektro distributer ima rok 30 dni za izdajo soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje. V tem soglasju lahko dobimo čistejšo sliko o investiciji in izgradnji sončne elektrarne saj smo dobili informacijo na kakšen način in kam se lahko priklopimo. V nekaterih primerih se zaradi prevelike investicije priključka odstopi od investicije.

 

Ko imamo ocenjeno investicijo je potrebno zagotoviti finančna sredstva za izgradnjo sončne elektrarne, katera je pametno urejati od samega začetka zaradi rokov kreditnih odborov in priprave kreditne pogodbe.

Obrazec 2 je dokument, ki ga potrebujemo pri priklopu elektrarne na katerem pridobimo mnenja, podpise in žige strokovnjakov s področij: statike, zašite pred strelami, požarne varnosti, prostorskih aktov… Pri priprave dokumentacije potrebujemo tudi projekt za izvedbo iz katerega izhaja vsa montaža sončne elektrarne. Projekt predamo elektro distibuterju, ki nam v primeru brezhibnosti izda soglasje na projektne rešitve. Preden začnemo z deli na strehi je priporočljivo urediti varnostni načrt za izgradnjo ter motažno zavarovanja za čas postavitve sončne elektrarne. Ko imamo zbrane vse potrebne dokumente se prične z montažo konstrukcije in modulov. Za monterji delo prevzamejo električarji, ki uredijo vse odvode, elektro dela ter namestitev razsmernikov. Na podlagi soglasja na projektne rešitve se po zaključku montaže opravi priključitev elektrarne na električno omrežje, zaprosi za prevzem ločilnega in merilnega mesta in sklene pogodba o pravici dostopa do električnega omrežja ter pogodbo o priključitvi. Pogodba z elektro distributerjem še ni osnova za prodajo električne energije po višji zagotovljeni ceni. Investitor oziroma izvajalec sončne elektrarne na ključ mora najprej od agencije za energijo pridobiti deklaracijo o proizvodnem objektu in nato še odločbo o zagotovljeni odkupni ceni ali obratovalni podpori.

Na podlagi odločbe agencije za energijo se lahko z Borzenovim centrom za pomoč začne postopek sklepanja pogodbe za prodajo električne energije po višji ceni. Ker priprava deklaracije in sklenitev pogodbe traja še kar nekaj tednov, ima investitor mesec dni pred predvideno priključitvijo na električno omrežje s centrom za podpore pravico skleniti začasno pogodbo, lahko pa jo sklene tudi z zainteresiranim podjetjem za trgovanje z električno energijo za prodajo po tržni ceni.

GALERIJA STORITEV