Hranilniki – za še večje prihranke!

Sončne elektrarne so postale nepogrešljiv del energetske preobrazbe, vendar pa se z njihovo rastjo pojavljajo novi izzivi – kako najbolje izkoristiti učinkovitost sončne elektrarne. Rešitev za optimizacijo sončnih elektrarn so hranilniki, baterijski sistemi za shranjevanje energije, ki prinašajo številne prednosti, tako za manjše kot tudi za velike sončne elektrarne.

Hranilnik električne energije predstavlja za vas rezervo, kar se pokaže za odlično rešitev v primeru izpadov električne energije. Prav tako bo hranilnik presežek dnevno pridelane elektrike iz sončne elektrarne porabil kasneje, ko vaša sončna elektrarna ne proizvaja elektrike, ker ni sonca. Prednost hranilnika pa je tudi ta, da deluje popolnoma avtomatizirano in ne potrebuje skoraj nikakršnega vzdrževanja.

Hranilniki za manjše sončne elektrarne

1. Sedanjost in prihodnost net meteringa: V tem trenutku pri manjših sončnih elektrarnah še ni smiselno vlagati v hranilnike, a kmalu se bo to spremenilo. Trenutno uveljavljeni sistem net meteringa namreč omogoča, da se presežna proizvedena električna energija odda v omrežje, in da smo lahko viške energije iz sončne elektrarne poleti, obračunali pozimi. Z letom 2024 to več ne bo mogoče – razen če boste do konca leta 2023 oddali vlogo za soglasje za priključitev sončnih elektrarn, boste ostali v sistemu net meteringa, a le, če boste postavili in priklopili sončno elektrarno do konca leta 2024. Oboje za vas strokovno opravi izkušena ekipa Sol navitas.

Če pa boste soglasje za priključitev sončne elektrarne vložili v letu 2024, bo za vas veljal nov sistem, ki ukinja net metering, oziroma koriščenje presežne električne energije, ki jo bo pridelala vaša sončna elektrarna. V tem primeru se bodo za ključno rešitev pokazali hranilniki, ki bodo očitno že v bližnji prihodnosti postali ključni za cenejšo elektriko. 

2. Z vgradnjo hranilnika zagotovimo, da se večina proizvedene energije, ki bi bila oddana v omrežje, shrani in porabi na merilnem mestu. Na ta način dosežemo resnično samooskrbo, ki nam omogoča, da porabimo energijo na merilnem mestu in smo manj odvisni od veljavnih predpisov, cen energije in omrežnine. 

3. Rezervno napajanje in neodvisnost: Hranilniki nam nudijo rezervno napajanje v primeru izpada električnega toka, zagotavljajo neodvisnost od omrežnih nihanj ter pripomorejo k boljši samooskrbi.

4. Prednosti hranilnikov v prihodnosti: Z vključitvijo hranilnikov se zmanjšajo stroški omrežnine. Za polnjenje hranilnikov izkoristimo nizke tarife.

5. Hranilniki so lahko tudi odlična rešitev za vse, ki bi dobili zavrnjeno soglasje za priključitev sončne elektrarne.

Hranilniki za velike sončne elektrarne

1. Rezanje konic: Veliki odjemalci se soočajo s konicami porabe, ki jih lahko hranilniki izravnajo. To pomeni, da se lahko izognejo plačilu za presežno moč odjema, ali pa celo znižajo priključno moč.

2. Povečanje deleža samooskrbe s soncem: Shranjujete takrat, ko je sonce, in porabite takrat, ko ga ni. Viške zadržite zase in jih tudi porabite zase. Delež samooskrbe se tako s hranilnikom poveča do 60-70% na letnem nivoju, ter s tem posledično zmanjša odvisnost od zunanjih virov energije.

3. Rezervno napajanje v primeru izpada: V primeru izpada elektrike lahko hranilniki nudijo nujno napajanje, ohranjajo stabilnost oskrbe in omogočajo nemoten prehod na rezervne sisteme.

4. Polnjenje v nižjih tarifnih obdobjih, kadar ni sonca: Možnost polnjenja hranilnikov v času nižjih tarif bo v prihodnje še bolj relevantno, še posebej ob vstopu naprednejših tarifnih sistemov. V primerih, ko iz sončne elektrarne ni odvečne energije za shranjevanje, bo hranilnik sam poskrbel za polnjenje v blokih s cenejšo energijo in cenejšimi omrežnimi polnjenji.

5. Energetska stabilnost in manjša odvisnost od cen na trgu: Hranilniki zagotavljajo energetsko stabilnost, zmanjšujejo odvisnost od nihanj cen na trgu in omogočajo bolj učinkovito upravljanje sončnih elektrarn.

Nekatera podjetja, ki smo jim postavili hranilnike, so tudi več kot 70 % samozadostna z električno energijo, kar za njih pomeni več kot ½ manj stroškov za plačilo električne energije. Z našim znanjem in posebnimi merilnimi napravami, kjer smo med redkimi v Sloveniji, ki takšne naprave imamo, lahko opravimo natančno analizo vaše porabe in tako vaše stroške za električno energijo maksimalno znižamo.

Hranilniki Ngen in Geo Energy

Sol Navitas tesno sodeluje s podjetjema Ngen, ki uporablja hranilnike Tesla, ter Geo Energy, specializiranim za hranilnike Tesvolt. Ngen platforma omogoča inteligentno uravnavanje sončnih elektrarn in hranilnikov, s čimer dosegamo stabilnost omrežja ter optimizacijo proizvodnje in porabo električne energije.

Hranilniki postajajo…

…nepogrešljivi elementi v svetu sončnih elektrarn in prinašajo ne samo finančne prihranke, temveč tudi okolju prijaznejšo in stabilnejšo energetsko prihodnost. Sol Navitas s svojim poglobljenim razumevanjem teh tehnologij omogoča podjetjem prehod v prihodnost trajnostne in učinkovite energetike.

Hranilniki - Sol navitas d.o.o.

Delite novico