AKTUALNO: Nove spodbude za sončne elektrarne 2022

spodbude, sončne elektrarne, eko sklad

Vlada RS je sprejela spremembo Odloka o porabi sredstev Podnebnega sklada, skladno s katero bo na voljo dodatnih 10 mio EUR za spodbude za sončne elektrarne za samooskrbo, ki jih bo dodeljeval Eko sklad, j.s. Eko sklad, j.s. bo objavil javni poziv iz navedenih sredstev predvidoma konec letošnjega leta in sicer bodo nepovratne finančne spodbude namenjene […]

Razpisan dodatni rok za podjetja

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)   V okviru javnega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen […]

AKTUALNO: ZSROVE objavljen v Uradnem listu 21.7.2021

Z A K O N O SPODBUJANJU RABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE (ZSROVE) Datum sprejetja 13.07.2021 Datum objave 23.07.2021 Datum začetka veljavnosti 07.08.202 S 7.8.2021 stopa v veljavo novo sprejeti Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov (ZSROVE). Zakon uvaja spremembe na področju rabe obnovljivih virov v času do 31.12.2022 in po 1.1.2023. Povezava do objave zakona […]

TOP NOVICA: Priklopi sončnih elektrarn se nadaljujejo

19. 1. 2021 so bila v Uradnem listu Republike Slovenije št. 7/21 objavljena nova Sistemska obratovalna navodila distribucijskega sistema električne energije s prilogami (v nadaljevanju SONDSEE), ki so začela veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa 1. 3. 2021, kar je začasno zaustavilo priklop sončnih elektrarn montiranih po 1.3.2021. 7.6.2021 je bila na portalu www.sodo.si […]

Pojasnilo ministrstva glede problematike priključevanja

3.6.2021 je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo pojasnilo ministrstva glede problematike priključevanja, ki je nastala težav pri izvajanju Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE), ki jih je izdal SODO (začela so veljati 20. 1. 2021, uporabljati pa so začela z dne 1. 3. 2021). Zaradi omenjenih navodil se je od 1.3.2021 ustavilo izvajanje […]

Predlog Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZOVE)

Ministrstvo za infrastrukturo je novembra 2020 objavilo predlog Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZOVE) Namen novega Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZOVE), ki bo nadomestil trenutno veljavni Energetski zakon, je uskladitev nacionalnega pravnega reda s pravom EU. Z njim se v slovensko zakonodajo prenašajo zakonodajni akti t.i. paketa “Čista energija za […]

SOL NAVITAS poskrbi za prihodnost

S ponoson naznanjamo partnerstvo s shemo ZEOS. Ta je neprofitna skupna shema za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (EE). ZEOS izpolnjuje svoj namen z aktivnostmi, ki so v skladu s pravili in obveznostmi, ki izhajajo iz direktive 2012/19/EU in nacionalne zakonodaje, ki temelji na tej direktivi. SOL NAVITAS d.o.o. ima sklenjeno pogodbo z […]