gUh1hlLO

AKTUALNO: ZSROVE objavljen v Uradnem listu 21.7.2021

Z A K O N O SPODBUJANJU RABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE (ZSROVE)

Datum sprejetja 13.07.2021

Datum objave 23.07.2021

Datum začetka veljavnosti 07.08.202

S 7.8.2021 stopa v veljavo novo sprejeti Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov (ZSROVE). Zakon uvaja spremembe na področju rabe obnovljivih virov v času do 31.12.2022 in po 1.1.2023.

Povezava do objave zakona v Uradnem listu: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2570/zakon-o-spodbujanju-rabe-obnovljivih-virov-energije-zsrove 

Deli objavo