IZKORISTITE IZJEMNO UGODNE POGOJE ZA POSTAVITEV SONČNE ELEKTRARNE!

SONČNE ELEKTRARNE ZA SAMOOSKRBO Sončno elektrarno za samooskrbo lahko postavi gospodinjski ali mali poslovni odjemalec (poslovni odjemalec s priključno močjo manjšo od 41 kW), ki je hkrati tudi lastnik merilnega mesta v stavbi, ki se samooskrbuje z električno energijo. Za sončno elektrarno za samooskrbo ne potrebujete gradbenega dovoljenja, saj zakonodaja definira kot napravo. Jo je […]